NWSBRF 62: Regionale Woonvisie

Eind 2015 besloot de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering om een nieuwe Regionale Woonvisie uit te werken. Meer over de gezamenlijke aanpak, de extra aandacht voor thema Wonen en Zorgen en een terugblik op de stakeholdersbijeenkomst in onze nieuwsbrief van december. Heeft u ook interesse in onze digitale nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail onder vermelding van naar nieuwsbrief@parkstad-limburg.nl.

Parkstad Limburg