Charlemagne Grensregio

De ligging van Parkstad Limburg biedt uitstekende kansen voor grensoverschrijdende samenwerking. Samen met onze buren kunnen we elkaars economieën versterken, profiteren van wederzijdse kennis en de internationale positionering van de regio verbeteren. In Charlemagne Grensregio zetten we de regio samen op de kaart en geven vorm aan een grensoverschrijdende netwerkstad met één arbeidsmarkt, die een gebied bestrijkt van ruim 800.000 inwoners.

Charlemagne Grensregio zet zich in voor de (door)ontwikkeling van één gezamenlijke economische ruimte in de grensregio Parkstad, Aken en Duitstalig België. De voornaamste thema’s van samenwerking tussen de betrokken partners zijn dan ook Arbeidsmarkt, Economie, en Infrastructuur/Mobiliteit.

Samen met de partners, werkt Charlemagne Grensregio aan een beleid- en actieprogramma voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en aan een gezamenlijke EU-strategie voor wat betreft lobby- en subsidiemogelijkheden. Daarnaast zetten we in op intensieve samenwerking op het gebied van Duurzaamheid in de Woonomgeving. Bovendien levert samenwerking binnen Charlemagne een belangrijk informatieplatform op, waarin de betrokken partners elkaar in een vroeg stadium over beleidsplannen en actuele ontwikkelingen informeren. Tijdige afstemming is het resultaat en dat maakt het werk van de partners efficiënter.

Maar vooral zijn we samen al aan de slag. De eerste samenwerkingsresultaten van Charlemagne Grensregio zijn zichtbaar.

  • In het Retailforum komen elk jaar beleidsmakers en experts op het gebied van retail bijeen, om elkaar over actuele regionale ontwikkelingen te informeren en waar nodig zaken met elkaar af te stemmen.
  • Sinds 2012 is de Akense vacaturebeurs “Nacht der Unternehmen” uitgebreid met Nederlandse deelnemers. Via Charlemagne Grensregio werd een aantal bedrijven uit Parkstad bij de beurs betrokken. Daarmee kregen Akense studenten en jonge professionals meer informatie over loopbaanmogelijkheden over de grens.
  • Begin 2013 verscheen voor de eerste keer een kalenderoverzicht met de grootste evenementen uit de grensregio. De kalender is in een oplage van 25.000 stuks in de regio verspreid en zal, gezien de positieve reacties, komende jaren een vervolg krijgen.

 

Meer informatie: www.charlemagne-grensregio.eu

Parkstad Limburg