Economie

In Parkstad werken 106.000 mensen bij bijna 15.000 bedrijven en instellingen. De regio zet in op het stimuleren van de sterke kanten van Parkstad. Speerpunten zijn nieuwe energie, toerisme en recreatie, zorg, financieel-administratieve dienstverlening en de ontwikkeling van het centrum van de regio: Heerlen Centrum als Parkstad Centrum. Deze combinatie betekent een keuze voor een duurzame mix van stuwende en verzorgende sectoren.

Arbeidsmarkt: Parkstad loopt in
Parkstad Limburg heeft al ruim tien jaar een geleidelijk afnemend aantal inwoners. Tegelijkertijd loopt de economische ontwikkeling ‘gewoon’ mee met de ontwikkeling elders. Sterker nog, Parkstad loopt in. Terwijl het mijnverleden de regio qua opleidingsniveau en werkloosheid nog wel parten speelt, is Parkstad op een aantal terreinen in opmars. Zo is de werkloosheid (in UWV-termen: het aantal niet-werkende werkzoekenden) in Parkstad in 2011 als eerste Limburgse regio gedaald tot onder het niveau van voor de economische crisis die in 2008 begon. Deels heeft dat te maken met de bevolkingsdaling, maar tegelijk zien we sectoren als zorg en toerisme flink in kracht toenemen.

Parkstad Limburg