IBA

Parkstad zit midden in een transformatie. Grootschalige herstructurering van woonwijken wordt gecombineerd met het versterken van de economische structuur. Een IBA Parkstad kan een belangrijke bijdrage leveren aan die transformatie. Een IBA?

Een IBA zorgde ervoor dat zorgenkind Ruhrgebied nieuw elan kreeg; dat Hamburg een verrassende bestemming gaf aan een aantal eilanden in de Elbe; en dat krimpregio Sachen-Anhalt creatieve antwoorden kon geven op de negatieve kanten van bevolkingsdaling. In Duitsland zijn ze bekend en succesvol. IBA’s zorgen ervoor dat in regio’s met een flinke transformatie-opgave, publieke en private partijen elkaar veel beter weten te vinden. Waardoor uitvoeringsprojecten veel meer gezamenlijk opgepakt worden. Een IBA brengt een regio blijvend in beweging zoals ook een Floriade of een Culturele Hoofdstad dat doet. Voor Parkstad is bekend wat de opgaven voor de komende jaren zijn. Een IBA maakt de uitvoering beter, sneller en zichtbaarder. Simpel gesteld, IBA draagt bij aan de verbetering van een stad of regio. IBA geeft een Aufschwung.

De Parkstadgemeenten (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld, Nuth en Onderbanken) en de Provincie Limburg hebben in oktober 2013 besloten een IBA van start te laten gaan. Sinds juli 2014 is de organisatie en uitvoering daarvan in handen van de IBA Parkstad BV. In 2020 eindigt de IBA-periode met een tentoonstelling van de gerealiseerde projecten.

Op de speciale website lees je meer over de ideeën, vorderingen, nieuws en achtergronden van IBA Parkstad.

 

Parkstad Limburg