Ruimte

Parkstad zit midden in een transformatie. Grootschalige herstructurering van woonwijken wordt gecombineerd met het versterken van de economische structuur. Beide activiteiten hebben een sterk effect op de ruimte. En andersom: de ruimtelijke inrichting van Parkstad is van invloed op de mogelijkheden voor wonen en werken in Parkstad. In een periode waarin het aantal inwoners geleidelijk afneemt, is het belangrijk om nieuwe invulling te kunnen geven aan de (openbare) ruimte die vrijkomt.

Het ruimtelijk beleid in Parkstad tot 2030 is in de intergemeentelijke Structuurvisie geschetst.

Met de ontwikkeling van de ‘Groenagenda’ werken de Parkstadgemeenten één van de sterkste eigenschappen van de regio uit: een stedelijk gebied met veel groen dat op zijn beurt ook sterk in verbinding staat met het buitengebied.

Op twee plekken in Parkstad wordt ingezet op een integrale aanpak van gebiedsontwikkeling: de Oostflank Brunssum en de Poort van Parkstad.

Ook staat Parkstad voor de belangrijke opgave om de energietransitie op een ruimtelijk verantwoorde wijze in beweging te krijgen. Daartoe is een eerste en zeer belangrijke stap gezet met het ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie (PALET).

  

Parkstad Limburg