Wonen

In Parkstad hebben regio, gemeenten en corporaties een stevige herstructurering in gang gezet. Daarbij worden wonen, zorg, voorzieningen en groen en openbare ruimte in zoveel mogelijk samenhang opgepakt. De demografische ontwikkeling in de regio – met een geleidelijke afname van het aantal inwoners – is bij de herstructurering een geaccepteerd gegeven.

De regio is niet uniek in zijn demografische ontwikkeling: komende decennia zal in 60% van de Nederlandse gemeenten het aantal inwoners afnemen.  Parkstad is wel de eerste stedelijke regio in Nederland waar dit gebeurt. Daarmee is de regio in het omgaan met krimp een belangrijke proeftuin voor de rest van het land.

Bij de herstructurering van woonwijken zijn vooral de gemeenten en woningcorporaties de uitvoerende partijen. Parkstad Limburg legt verbindingen tussen de verschillende projecten en heeft daarmee een coördinerende en regisserende rol.

Regie voeren gebeurt door afspraken over het woonbeleid te maken op regionaal niveau en daar vervolgens in samenwerking met betrokken partijen op te sturen. De Regionale Woonstrategie 2012-2020 is daarbij voor komende jaren het leidende document.

Terugblik succesvolle woonconferentie van 10 september 2014

Ongeveer 200 politici, beleidsambtenaren, ondernemers, wetenschappers, projectontwikkelaars, bankiers, beslissers binnen woningcorporaties en bouwbedrijven kwamen op woensdag 10 september jl. naar het provinciehuis in Maastricht om de conferentie ‘Regionale transformatie van de woningmarkt’ bij te wonen. De door Parkstad Limburg geïnitieerde conferentie was succesvol, met workshops en een afsluitend woord van minister Blok.

Bekijk hier de video van die dag.

Parkstad Limburg